17.8.04

Englyn Canol yr Wythnos - 17.08.2004

Dyma'r englyn canol wythnos cyntaf. Hwn oedd yr englyn buddugol yn Eisteddfod Bro Dwyfor 1975, pan enillwyd y Gadair gan Gerallt Lloyd Owen am y tro cyntaf. Ef enillodd yr englyn hefyd gyda'r englyn hwn. Dewisais hwn am ei glyfrwch yn fwy na dim, ac am drosiad effeithiol ac anarferol.

Gwenynen

Er holl ferw'r llafurwaith - a'i rwndi,

Er yr undeb perffaith,

Er cynnull heb streic unwaith,

Yn niwedd haf mae'n ddi-waith.