15.8.04

Englyn y Sul - 15.08.2004

Dwi wedi penderfynu dilyn ôl traed Nic gydag Englyn y Dydd morfablog gan bostio dau englyn yr wythnos. Byddaf yn postio un ar y Sul ac yna un arall yng nghanol yr wythnos (tan y byddai'n rhedeg allan ohonyn nhw). Mae'r llinell olaf yna'n hollol wych. Ro'n i'n pendroni os y dylwn roi un ysgafnach i ddechrau, ond wrth ddarllen y llinell olaf poenus o bersonol ac athrylithgar doedd na ddim amheuaeth mai hwn fyddai'n englyn cyntaf i.

Mae'r cyntaf yn englyn gan Alan Llwyd.

Methu Anghofio Roy

Rwy'n einioes er anhunedd; - rwy'n euog

Saernïo cynghanedd

Rwy'n anadl er distadledd:

Yr wy'n fyw a Roy'n ei fedd.


3 Sylw:

Blogger Nic Dafis

Braf bod rhywun arall yn wneud hyn, achos bydd rhaid i mi beidio anghofio.

Cystadleuaeth yw gwraidd pob gwychder yng Nghymru, ond yw e? ;-)

August 16, 2004 at 3:11 PM  
Blogger krustysnaks

ti moyn cystadleuaeth?
Reit, tri englyn y dydd!! ;)

August 16, 2004 at 3:33 PM  
Blogger Nic Dafis

Na, mae un yn hen ddigon. Dw i'n mynd i ganolbwyntio ar feirdd lleol am sbel, felly ti'n eitha saff gyda Gerallt.

Gyda'r llaw, os wyt ti moyn rhoi'r to bach ar dy ws fel hyn: ŵ, cei di ddefnyddio'r codau 'ma:

Ŵ - Ŵ
ŵ - ŵ
Ŷ - Ŷ
ŷ - ŷ

August 17, 2004 at 9:10 PM  

Rhoi sylw

<< Hafan