22.8.04

Englyn y Sul - 22.08.2004

Dwi wedi methu penderfynu pa englyn o'r gadwyn yma i'w roi fel yr Englyn y Sul swyddogol, felly rhowch sylw i wneud y penderfyniad drostai. Mae'r gadwyn hon yn dod o awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn 1957. Teitl yr awdl ydy Cwm Carnedd, a'r awdur ydy Gwilym Tilsley.

Yr eglwys heb beriglor - yno'n awr,
Na neb yn ei hagor;
Mae llwch mall ar ei hallor,
A gwair a dyf ger ei dôr.

Ysgol yn wag o'i desgiau, - heb na mab
Na merch rhwng ei muriau,
Na disgybl wrth ei dasgau,
Na Huw'r Sgŵl ger ei drws cau.

Y capel mawr a weli, - ar y Sul
Tyrrai'r saint i'w lenwi;
Heddiw nid oes i'w noddi
Yn ei dranc ond dau neu dri.

Fe beidiodd twrf y Bedol, - a miri
Ei chwsmeriaid nosol;
Och! o dristwch dirwestol
Ei bar hesb, heb neb ar ôl.

Siop y Mownt, gwag ei chownter, - didrimins,
Didramwy, digwsmer;
Ni waeth i Siams un amser
Roi'i fleinds ar ei ffenestr flêr.

Adfail yw gefail y go'; - aeth ei thân
A'i hengan yn ango';
Adar gwaun a drig yno -
Y brain lle bu Senedd bro.

Sbwriel o chwarel wedi'i chau, - a niwl
Y nos ar y crawiau;
A gwaith dyn, fel brethyn brau
Yn braenu rhwng y bryniau.

1 Sylw:

Blogger krustysnaks

Wedi penderfynu mai'n hoff un i ydy'r un sy'n dechrau "Fe beidiodd twrf y Bedol", oherwydd fod y llinell "Och! o dristwch dirwestol" yn hollol wych.

August 22, 2004 at 9:52 PM  

Rhoi sylw

<< Hafan