29.8.04

Englyn y Sul - 29.08.2004

Mae Englyn y Sul yr wythnos hon yn dod o Gyfansoddiadau Eisteddfod Dyffryn Conwy 1989. Yr englyn hwn oedd y buddugol yng nghystadleuaeth yr Englyn. Awdur yr englyn ydy'r bardd T. Arfon Williams a oedd yn enwog am lunio englynion ar ffurf un brawddeg yn llifo trwy'r llinellau. Mae'r englyn arbennig hwn yn enghraifft o'r dechneg 'Arfonaidd' yma o gyfansoddi, ac yn englyn dwi'n hoff iawn ohonno.

Cwlwm

Rhywun i wneud fy nghareia' a geisiaf

ac, oes, mae'n y Cartra'

hwn ddyn sy'n eu clymu'n dda,

ond pam nad yw Mam yma?