26.9.04

Awelon

Dyma gopi ar-lein o "gerdd" fuddugol Aled Jones Williams am y goron yn Eisteddfod Tyddewi, 2002.

Yn bersonol, dydw i ddim yn meddwl llawer o'r gerdd.
Efallai mai fi sydd yn rhy dwp i ddeall mawredd y gerdd neu rywbeth tebyg, ond wrth drio edrych heibio 'gimics' y coma mewn bocs a llinellau yn siap giât, dydw i ddim yn cael fy effeithio gan y gerdd.

Fel dramodydd, mae Aled Jones Williams yn serenu - gweler archifau Sibrydion - ond, er nad ydw i'n agos at ei athrylith geiriol ef, dydw i ddim yn credu ei fod yn fardd o bell ffordd.