2.9.04

Englyn Canol yr Wythnos - 02.09.2004

Mae'r englyn hwn yn mynd â ni yn ôl mewn amser i ddyddiau Robert ap Gwilym Ddu. Mae'r englyn yn cael ei dyfynnu yn Anghenion y Gynghanedd gan Alan Llwyd fel enghraifft o Englyn Epigramatig. Dwi'n hoff o'r llinell olaf, sy'n cysylltu yn ôl i'r Eisteddfod Genedlaethol eleni, gyda Tir Neb yn destun cystadleuaeth y Gadair.

Anobaith

Er cwyno lawer canwaith - a gweled

Twyll y galon ddiffaith;

Ni fyn Duw o fewn y daith

Droi neb i dir anobaith.