9.9.04

Englyn Canol yr Wythnos - 09.09.04

Englyn gan y bardd Ceri Wyn Jones sydd gen i'r tro hwn. Mae'r englyn yn cael ei adrodd o safbwynt pry cop yn siarad â naturiaethwr. Dwi'n hoff o'r ddau air cyfansawdd yn y drydedd llinell yn enwedig.

'Beauty is in the eye of the beholder'

Y rhith hud o wyrth edau - a weli,

Ond fe welaf innau

Garcharwisg y frodwisg frau

Yn gadwynog o denau.