5.9.04

Englyn y Sul - 05.09.2004

Mae'r Englyn y dydd Sul hwn yn dod o'r gyfrol fechan 'Deg Marc!' o'r gyfres Pigion 2000. Gweithiau o Ymrysonau'r Genedlaethol a hawliodd ddeg, chwech neu pedwar marc (o dan yr hen system sgorio) sydd yma. Mae'r Englyn dwi wedi'i ddewis wedi'i gyfansoddi gan y Prifardd Twm Morys. Mae'r llinell olaf yn gampwaith.

Hen Gariad

Mae twrw ei henw hi - yn 'y mhen

Ac mae hynny'n profi

Bod y weiren heb dorri:

Mae'i henw'n fom ynof i.