19.9.04

Englyn y Sul - 19.09.2004

Rydw i'n ffan mawr iawn o genre yr 'Englyn Gwael' (gweler isod am enghreifftiau), ac mae fy englyn i'r Cranc yn driw i'r traddodiad hwn.

Y Cranc

Un erioed am yr adar - yw y Cranc

O! Un craff ochrgamgar:

Priodi'n chwil yn Llanilar,

Rob y cranc, Rebeca'r iâr.