17.10.04

Englyn y Sul - 17.10.2004

Yn anffodus, dydw i ddim yn siwr o enw awdur yr englyn sydd gen i ar eich cyfer yr wythnos hon. Ymddangosodd yr englyn ar boster yn annog etholwyr i bleidleisio dros Mr Myddleton Biddulph a gyhoeddwyd gan Wasg Gee. Mae'r englyn yn y traddodiad 'gwael iawn', a'r unig englyn rwyf i wedi'i ddarllen ar yr odl 'awl'.

Miloedd ar filoedd rydd fawl, - i Biddulph

Ein pleidiwr rhyddgarawl

Na chwiliwn - honwn ein hawl

Ein GWRON sydd ragorawl.


10.10.04

Englyn y Sul - 10.10.2004

T Llew Jones ydi awdur Englyn y Sul yr wythnos hon, englyn sy'n dod o'r gyfrol 'Canu'n Iach'. Dwi'n hoff o'r sylw cynnil a phoenus o gywir sydd gan y bardd, gyda'r dweud yn hollol naturiol a'r gynghanedd yn llifo.

Dagrau

Ein tristau wna dagrau dyn - o wylio'n

Ei alar; ond wedyn

Y dwysaf anffodusyn

Yw'r hwn na all dywallt un.


3.10.04

Englyn y Sul - 03.10.2004

Englyn gan Elfed sydd gen i'r wythnos hon - englyn sy'n cael ei ddyfynnu gan Alan Llwyd yn y rhifyn diweddaraf o Barddas. Dwi'n hoff iawn o'r llinell olaf a sut mae'r englyn yn troi'n araf tuag at y diwedd.

Bore oes - O! mor brysur - y gwibia

Gobaith ar ei antur:

Canai lai pe gwelai gur

Y blodau dan y bladur.