28.11.04

Englyn y Sul - 28.11.2004

Rydw i wedi dychwelyd, o'r diwedd, ac yn mynd i adfer yr hen drefn o englyn yr wythnos.

I dalu iawn am beidio rhoi englynion yma ers wythnosau, mae gen i ddau englyn yr wythnos hon. John Morris-Jones yw'r awdur ac mae'r englynion yn y traddodiad diarhebol, epgramatig. Dwi'n hoff o symlrwydd a neges oesol y ddau englyn.

Ieuenctid

Llawn hyder llon ydyw'r llanc, - syber yw

Yn ei asbri ieuanc;

Edrych am hoender didranc,

Heb un drwg, heb enw o dranc.

Henaint

"Henaint ni ddaw ei hunan"; - daw ag och

Gydag ef, a chwynfan,

Ac anhunedd maith weithian,

A huno maith yn y man.


2.11.04

Englynion Coll y Sul

Gan fy mod wedi bod i ffwrdd yn jolihoitian, mae'r ddau ddydd Sul diwethaf wedi pasio'n ddi-Englyn, ond peidiwch â phoeni, fe fydd trefn arferol Englyn y Sul yn cael ei ail-gynnau y penwythnos nesaf.