5.12.04

Englyn y Sul - 05.12.2004

Mae'r englyn hwn yn o awdl fuddugol Elwyn Edwards yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 1988, Storm. Mae'r awdl yn hynod bersonol a theimladwy, gan son gyda chryn emosiwn am golli ei fam i gancr. Hwn yw un o uchelfannau'r awdl i mi, gan roi ias i lawr fy nghefn wrth ei darllen dro ar ôl tro.

Minnau a 'nhad yn gwadu - yn hyddysg,

ond gwyddem er hynny

am lid erch y cwmwl du

dan y cnawd yn cenhadu.